Werkzaamheden inzake S&O/WBSO

Begeleiding bij (technische) subsidies

Werkzaamheden

Inzake S&O/WBSO

De afdrachtvermindering S&O/WBSO is een fiscale tegemoetkoming voor werkgevers / inhoudingsplichtigen met werknemers (loonbelasting) die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. De S&O-verklaring wordt uitsluitend verleend als de ondernemer gekwalificeerd speur- en ontwikkelingswerk verricht. Ook kosten en investeringen doen ten behoeve van Onderzoek en Development valt binnen de regeling van de WBSO.

Wij kunnen u helpen bij onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek dat de verklaring van bepaalde fenomenen ten doel heeft, zoals op het gebied van bio- of productietechnologie.
  • Onderzoek naar nieuwe technische producten, productieprocessen, software of onderdelen daarvan en onderzoek naar de technische haalbaarheid ervan.
  • Technisch onderzoek gericht op de verbetering van een productieproces of de software die in het bedrijf gebruikt wordt.

De afdrachtsvermindering moet voorafgaand bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden aangevraagd. Bij een complete aanvraag en indien de aanvraag akkoord is bevonden, geeft de RVO een zogenoemde S&O-verklaring af. In deze verklaring is ook het bedrag genoemd dat de onderneming in de loop van het jaar in delen kan aftrekken van de periodieke aangiften loonheffing.

Het voordeel hierbij is dus korting op af te dragen loonheffing bij S&O-arbeid, S&O-kosten en S&O-investeringen.

Wilt u meer informatie over werkzaamheden inzake S&O / WBSO? 

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Veluwse Belastingen te Barneveld? Of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden inzake S&O / WBSO? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Waarom ons?

De voordelen

• Maximaal belastingvoordeel

• Bewezen succes

• Uw betrouwbare partner

• Gespecialiseerd in innovatieve                start-ups en scale-ups 

Begeleiding bij technische subsidies?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Bel ons op 085 – 485 72 10 of stuur een e-mail naar: info@veluwsebelastingen.nl

Zzp’ers

Hoe zit dat bij zzp’ers?

Bij ondernemers zonder personeel (zzp’ers) gaat de aanvraagprocedure op dezelfde manier. Hierbij is het alleen van belang dat de ondernemer in het kalenderjaar tenminste 1225 uur aan de onderneming besteedt, waarvan tenminste 500 uur aan werk waarvoor door RVO een S&O-verklaring is afgegeven.

De S&O-aftrek bedraagt € 12.522,- en is toepasbaar als er voldaan is aan de eisen die hierboven zijn genoemd. Voor een startende ondernemer wordt de S&O-aftrek verhoogd met € 6.264,- . Een startende ondernemer is in dit kader een ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren nog geen ondernemer was en bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek is toegepast.

Voordeel: fictieve aftrekpost voor IB-ondernemers met S&O-uren.