Privacyverklaring

Veluwse Belastingen 

Uw privacy is belangrijk

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Veluwse Belastingen & Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Veluwse Belastingen & Advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Veluwse Belastingen & Advies verstrekt. Veluwse Belastingen & Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM VELUWSE BELASTINGEN & ADVIES GEGEVENS NODIG HEEFT

Veluwse Belastingen & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Veluwse Belastingen & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VELUWSE BELASTINGEN & ADVIES GEGEVENS BEWAART

Veluwse Belastingen & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Veluwse Belastingen & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veluwse Belastingen & Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Veluwse Belastingen & Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Veluwse Belastingen & Advies te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veluwse Belastingen & Advies heeft hier geen invloed op.

Veluwse Belastingen & Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Veluwse Belastingen & Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veluwsebelastingen.nl. Veluwse Belastingen & Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Veluwse Belastingen & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanVeluwse Belastingen & Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Veluwse Belastingen & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Veluwse Belastingen & Advies op via info@veluwsebelastingen. www.veluwsebelastingen.nl is een website van Veluwse Belastingen & Advies. Veluwse Belastingen & Advies is als volgt te bereiken:

Postadres: Anthonie Fokkerstraat 61 C, 3772 MP Barneveld

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69799024

Telefoon: 085 – 485 72 10
E-mailadres: info@veluwsebelastingen.nl